Alle produkter fra Merke Shiseido

Filtrer produktutvalget:
Vennligst velg din flyplass/butikk:
International
Oslo Avgang
Oslo Ankomst
Bergen
Trondheim Utland
Stavanger
Kristiansand
Domestic
Oslo Innland
Trondheim Innland
International Airports
Berlin Tegel
Berlin Schoenefeld
Bologna
Bratislava
Budapest
Catania
Dortmund
Dresden
Frankfurt
Frankfurt-Hahn
Graz
Hamburg
Hanover
Køln
Leipzig
Linz
Pisa
Saarbruecken
Salzburg
Vienna
Wroclaw
Brukerbetingelsene
Vilkårene for bruk

Alminnelige brukerbetingelser for forhåndsbestillinger på Internett


1. Gyldighetsområde

1.1 Disse brukerbetingelsene gjelder for gjennomføringen av kunders forhåndsbestillinger gjennom vår nettside www.heinemann-dutyfree.com.

1.2 Vi selger kun produkter som er ment for privat bruk i husholdninger, og mengden som bestilles skal derfor tilsvare dette.


2. Forhåndsbestilling og mottaksbekreftelse

2.1 Kunden taster inn en uforbindtlig forhåndsbestilling på vår ovennevnte Internettside. Forhåndsbestillingen (heretter også kalt "Pre-Order") utgjør kundens oppfordring til oss om å komme med et bindende tilbud. Kunden avgir ikke en bindende erklæring.

2.2 I forhåndsbestillingen setter kunden sammen en liste over ønskede artikler (heretter "bestillingsinformasjon") som han/hun ønsker å kunne få hente i sammenheng med en bestemt flygning (her må det oppgis avreiseflyplass, flyavgang og destinasjonsflyplass, heretter "reisedata") i den Heinemann-butikken som han/hun oppgir (heretter kalt "Service-Counter").

2.3 Forhåndsbestillingen må, alt etter flyplass, skje 9 til 24 timer før flyavgang for at vi skal kunne ta hensyn til den.

2.4 Kunden mottar en mottaksbekreftelse per e-post som bekrefter bestillingsinformasjonen, reisedataene og Service-Counter, og kunden tildeles et oppdragsnummer. Denne bekreftelsen er utelukkende ment til informasjonsformål og utgjør ikke noe bindende tilbud. Samtidig overtas det intet ansvar for at de forhåndsbestilte artiklene står til rådighet for kunden hos Service-Counter.


3. Bindende tilbud / Manglende leveringsmuligheter / Avbestilling / Endring

3.1 Etter at leveringsmulighetene er blitt kontrollert og fastslått og artiklene er satt sammen og stilt til rådighet hos Service-Counter, mottar kunden per e-post en bekreftelse på sin forhåndsbestilling. Bekreftelsen inneholder bestillingsinformasjonen, reisedataene, en veiviser til Service-Counter og oppdragsnummeret. Den inneholder vårt tilbud om å selge nevnte artikler til kunden ved henting til bekreftede betingelser ved nevnte Service-Counter. Dersom prisen er gunstigere når kunden vil hente artiklene hos Service-Counter enn den artikkelprisen som er bekreftet i forhåndsbestillingen, så gjelder den gunstigere prisen.

3.2. Dersom kontrollen av leveringsmulighetene opplyser om at de artiklene som kunden har forhåndsbestilt ikke kan leveres, får kunden straks melding om dette. Dersom det kun er en del av de forhåndsbestilte artiklene som kan leveres, får kunden bindende tilbud på sin Pre-Order-bekreftelse om kjøp av disse artiklene. Samtidig mottar han/hun øyeblikkelig informasjon om manglende leveringsmulighet når det gjelder de øvrige artiklene.

3.3 Kunden kan avbestille forhåndsbestillingen sin til enhver tid. Avbestillingen bekreftes øyeblikkelig av oss per e-post. Han/hun kan også endre forhåndsbestillingen etter at Pre-Order-bekreftelsen er mottatt, inntil senest 24 timer før flyavgangstiden. I så fall vil vi gjøre vårt beste for å stille de endrede artiklene til rådighet når de skal hentes. I dette tilfellet kan vi dessverre ikke gi en bindende positiv bekreftelse, fordi tiden før flyavgang er for kort.

3.4 Kunden er ikke under noen omstendigheter forpliktet til å hente eller kjøpe de bestilte varene. Dersom kunden ikke har hentet varene innen flyavgang, avbestiller vi forhåndsbestillingen. Vårt bindende tilbud slutter å gjelde dersom varene ikke er blitt hentet innen flyavgang. Kunden blir øyeblikkelig informert om dette per e-post.


4. Kontraktslutt

4.1 Kontrakten begynner først å gjelde når kunden henter den forhåndsbestilte varen ved vår service-desk.

4.2 Den prisen som er oppgitt i Pre-Order-bekreftelsen, skal betales ved henting. Dersom prisen er gunstigere når kunden vil hente artiklene hos Service-Counter enn den artikkelprisen som er bekreftet i forhåndsbestillingen, så gjelder den gunstigere prisen.


5. Kuponger, rabatter, kampanjen "Me of the Month"

5.1 Kuponger, Rabatter, kampanjen "Me of the Month"“ og andre fordeler kan ikke kombineres og kan først benyttes ved kjøp ved kassen. I tillegg skal det tas hensyn til de gjeldende betingelsene.

5.2 Kampanjen "Me of the Month" gjelder ved kjøp av en vare fra vårt parfyme- og kosmetikkutvalg per kalendermåned. Varer som allerede er rabattert og produkter fra "Special Offer" er ikke inkludert. Gjentakende bruk av forhåndsbestillingsfunksjonen for kjøp innenfor den samme kalendermåneden innebærer ikke at man kan benytte seg av kampanjen "Me of the Month" flere ganger.


6. Registrering / Datavern

Reglene i vår erklæring om personvern gjelder for de dataene som stilles til vår disposisjon i forbindelse med registrering og forhåndsbestilling.


Gyldig fra juli 2014

Deltakervilkårene og bestemmelsene Heinemann & Me
Personvernerklæringen

Datavernerklæring for Gebrüder Heinemann SE & Co. KGGebr. Heinemann SE & Co. KG (heretter "Heinemann") tar vernet av personrelaterte data svært alvorlig. Vi vil i det følgende redegjøre for hvilke data som hentes inn, lagres og brukes når man besøker våre internettsider og ved bruken av våre online-tilbud.

Personrelaterte data i relasjon til forbundsdatavernloven [Bundesdatenschutzgesetz] (BDSG) er enkeltopplysninger om personlige og saklige forhold vedrørende en bestemt eller en bestembar person.

Ved et besøk på nettstedet www.heinemann-dutyfree.com innhentes kun personrelaterte data hvis du aktivt tar kontakt med Heinemann.

Gjennom besøket på en internettside innsamles som hovedregel likevel data som blir lagret i en protokollfil på en server, og som utelukkende blir anonymt evaluert for statistikkformål.

1. Tjenesteytelser/online-tilbudDu kan på nettstedet www.heinemann-dutyfree.com aktivt overføre personlige data - såkalte beholdningsdata - via følgende tjenesteytelser (heretter også "online-tilbud):
Heinemann vil lagre disse personrelaterte dataene for å formidle de tilbudte online-tilbudene.

Disse dataene beskyttes av Heinemann og av de tjenesteyterforetakene som vi i samsvar med BDSG § 11 BDSG omsorgsfullt har valgt ut i henhold til bestemmelsene i BDSG og telemedieloven [Telemediengesetz] (TMG), gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

For de enkelte online-tilbudene finnes eventuelt særskilte deltakervilkår (AGB-er) som gir informasjoner om anvendelsesformålene for de personrelaterte dataene.

Heinemann bruker personrelaterte data kun til egne markedsføringsformål hvis den berørte på forhånd er blitt grundig informert om anvendelsesformålene og uttrykkelig har samtykket.

Personer under 18 år må ikke bruke online-tilbudene uten samtykke fra sine foreldre eller oppfostringsberettigede, og dermed ikke overføre personrelaterte opplysninger til oss.

2. Rett til å tilbakekalle og slette personrelaterte dataI henhold til BDSG § 34 har enhver berørt rett til kostnadsfritt å få opplysninger som sine data lagret hos Heinemann samt i henhold til BDSG til enhver tid rett til beriktigelse, sletting og sperring av disse personrelaterte dataene.

Hvis du har overlatt personrelaterte data til oss, kan du når som helst la disse bli slettet. I den utstrekning du har gitt oss særskilt tillatelse til å samle inn og bruke (eventuelt inklusive lagring og videreformidling) personrelaterte data, kan du når som helst tilbakekalle denne tillatelsen med fremtidig virkning. Slettingen av de lagrede, personrelaterte dataene skjer hvis du tilbakekaller din tillatelse til lagring, hvis kunnskap om dataene ikke lenger trengs for å oppfylle de formålene som begrunnet lagringen, eller lagringen i henhold til andre, rettslige grunner ikke er tillatt. Data for avregnings- og bokføringsrelaterte formål berøres ikke av en oppsigelse, eventuelt av en sletting.

3. Videreformidling av personrelaterte data til tredjepartHvis du bruker vårt online-tilbud, bruker vi dine personrelaterte data kun hos Heinemann samt tilknyttede foretak. Vi gir dem ikke videre til en tredjepart uten din uttrykkelige tillatelse. Kun i den grad vi er juridisk eller etter domstolsbeslutning forpliktet til det, vil vi oversende dine data til etater som er opplysningsberettigede. Hvis det unntaksvis innen rammene for oppdragsbearbeidingen blir videreformidlet data til tjenesteytere eller partnerforetak, er disse bundet av BDSG, andre juridiske regler og avtalemessig av HEINEMANNs datavernerklæring.

4. Regelfrister for sletting av dataeneLovgiveren har fastsatt en rekke oppbevaringsfrister og -plikter. Etter utløpet av fristene slettes de tilsvarende dataene rutinemessig. Data som ikke er underlagt noen oppbevaringsfrister og -plikter, slettes når oppbevaringen av dem ikke lenger trengs for å opprettholde den omforente forretningsforbindelsen.

5. KrypteringNår det legges inn forhåndsbestillinger og søknadsdata, beskytter Heinemann disse personopplysningene med største omsorg og med den mest moderne teknologien. Du kan være sikker på at de personlige dataene som er betrodd oss, beskyttes med SSL. SSL står for "Secure Socket Layer" og er en krypteringsprosess som på vellykket vis brukes overalt i World Wide Web. Alle personopplysninger krypteres og er dermed sikret mot innsyn ved overføring via Internett. Du kan av et symbol (låst hengelås) i den nederste vinduslisten i nettleseren din se at du befinner deg i det sikrede området. Du kan også alternativt velge en ikke-kryptert overføring hvis dette for eksempel ikke er mulig av tekniske grunner.

6. Bruk av informasjonskapsler (cookies)For å bedre bruken av våre online-tilbud bruker Heinemann informasjonskapsler på nettstedet www.heinemann-dutyfree.com. Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges igjen på brukerens datamaskin, og som kun igjen kan avleses gjennom vår server når besøkeren foretar et nytt besøk på dette nettstedet.

Informasjonskapsler tas i bruk på dette nettstedet slik at besøkende til stadighet slipper å velge ut den ønskede flyplassen og alltid er informert om tilbudene fra Heinemann-filialen på denne flyplassen. I forbindelse med tilmeldingen til newsletter og for bruken av varekurven trengs også informasjonskapsler.

Bruk av online-tilbudene fra Heinemann er også mulig uten informasjonskapsler. De fleste nettleserne er innstilt slik at de automatisk godtar informasjonskapsler. Lagringen av informasjonskapsler kan deaktiveres, eller nettleseren kan innstilles slik at et varsel gis straks en informasjonskapsel blir sendt.

7. Server-protokollfilerUavhengig av om du aktivt bruker et online-tilbud eller ikke, lagres standardmessig bestemte data på serveren vår ved hvert besøk på våre internettsider. De gjør det mulig å identifisere din person (såkalte bruks- og trafikkdata). Disse dataene blir brukt for å muliggjøre bruken av internettsidene og å sikre at vårt system er stabilt og driftssikkert. Det foretas ingen personrelatert evaluering av disse dataene.

Disse dataene slettes fra loggfilene etter 30 dager.

8. Bruk av nettanalyseverktøyPå dette nettstedet samles det inn og lagres data for markedsførings- og optimaliseringsformål med teknologier fra etracker GmbH (www.etracker.com). Ut fra disse dataene kan det utarbeides brukerprofiler under et psevdonym. Her kan det bli brukt informasjonskapsler. Ved informasjonskapsler handler det om små tekstfiler som lagres lokalt i mellomlageret for internett-nettleseren til den som besøker sidene. Informasjonskapslene muliggjør gjenkjenning av internett-nettleseren. Uten særskilt samtykke fra den berørte, blir de dataene som samles inn med etracker-teknologien, ikke brukt til å identifisere personlig den som besøker dette nettstedet og sammenført med personrelaterte data om den som innehar psevdonymet. Datainnsamlingen og -lagringen kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden.

9. Linker til andre internettsiderVårt online-tilbud har linker til andre internettsider. Vi har ingen innflytelse på om de som drifter dem, oppfyller datavernbestemmelsene. Til tross for innholdsmessig kontroll kan vi hva gjelder eksterne linker til fremmed innhold, heller ikke påta oss noe ansvar.

10. Opplysningsrett og spørsmålPå skriftlig forespørsel blir du av oss informert hvilke data vi har lagret om din person (for eksempel navn, adresse).

Når det gjelder spørsmål, tilskyndelser eller kommentarer om temaet datavern, skal du henvende deg til datavernansvarlig hos Heinemann:

Gebr. Heinemann SE und Co. KG Datenschutzbeauftragter [Datavernansvarlig] Koreastr. 3 20457 Hamburg Tlf. 00800 222 44 222 E-post: dataprotection@gebr-heinemann.de

Hamburg, i april 2012